Văn phòng đăng ký đất đai sẽ ký sổ đỏ chứ không còn là UBND cấp huyện

16/11/2018 12:10

(100)

Ngày 06/11/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3343/QĐ-UBND: cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Điều này có nghĩa Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thay UBND cấp huyện, thành phố ký sổ đỏ.

UBND Tỉnh cũng cho phép Sở TNMT được khắc thêm 08 con dấu ướt theo quy định tại Điểm a, Khoản 4 Điều 5 Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu để các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai sử dụng trong các trường hợp được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Chấm dứt việc ủy quyền ký Giấy chứng nhận cho UBND cấp huyện đối với các trường hợp đăng ký biến động đất đai theo Thông báo số 434/TB-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh.

Từ giờ trở đi, văn phòng đăng ký đất đai huyện sẽ ký sổ đỏ chứ không còn là UBND huyện
Từ giờ trở đi, văn phòng đăng ký đất đai huyện sẽ ký sổ đỏ chứ không còn là UBND huyện
Từ giờ trở đi, văn phòng đăng ký đất đai huyện sẽ ký sổ đỏ chứ không còn là UBND huyện
Từ giờ trở đi, văn phòng đăng ký đất đai huyện sẽ ký sổ đỏ chứ không còn là UBND huyện

Theo Sở Tài Nguyên và Môi Trường Khánh Hòa

Chuyên mục khác: CẨM NANG ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN KHÁNH HÒA

 

Đọc thêm

lên đầu trang