UBND TP. Nha Trang quyết định tạm dừng tách thửa đất trên toàn địa bàn thành phố

17/09/2022 01:18

(84)

Ngày 16/9, UBND TP. Nha Trang cho biết vừa có quyết định tạm dừng tách thửa trên địa bàn thành phố. Việc tách thửa được tạm dừng cho đến khi quyết định quy định tách thửa mới được ban hành, làm cơ sở thực hiện chính sách đất đai.

Quá trình thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, UBND TP. Nha Trang nhận thấy một số trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân (với mục đích làm lối đi chung khi tách thửa).

Qua kiểm tra, các trường hợp này chưa thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Đồng thời, phần diện tích đất sử dụng chung này là không phù hợp quy hoạch đất giao thông theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

Trong khi đó hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quyết định quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; điều kiện tách thửa, hợp thửa theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Hiện nay nhu cầu tách thửa của người dân trên địa bàn thành phố Nha Trang nói riêng, tỉnh Khánh Hòa nói chung đang tăng cao
Hiện nay nhu cầu tách thửa của người dân trên địa bàn thành phố Nha Trang nói riêng, tỉnh Khánh Hòa nói chung đang tăng cao

Để đảm bảo thống nhất việc thực hiện thủ tục tách thửa đúng quy định về đất đai, phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, UBND TP. Nha Trang tạm dừng việc tách thửa cho đến khi quyết định quy định tách thửa mới được ban hành, làm cơ sở thống nhất việc thực hiện chính sách đất đai trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa.


Trong tháng 6 vừa qua, Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa đã có văn bản tạm dừng các trường hợp tách thửa có bố trí lối đi chung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Lý giải về cơ sở để quyết định tạm dừng các trường hợp tách thửa có bố trí lối đi chung, ông Hoàng Lê Lin – Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai giải thích, việc tạm dừng tạm dừng các trường hợp tách thửa có bố trí lối đi chung để chờ hướng dẫn mới liên quan đến Quyết định 32 năm 2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Hiện tại tỉnh chưa có quy định mới, nên cơ quan quản lý nhà nước sẽ tạm dừng tách thửa có bố trí lối đi chung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” – ông Hoàng Lê Lin cho biết.

 

HỮU LONG | Lao Động

Đọc thêm

lên đầu trang