UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ kêu gọi vốn đầu tư vào bắc Vân Phong

27/10/2019 11:35

(11)

Theo báo cáo từ Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, trong 10 tháng năm 2019, Vân Phong chỉ thu hút 2 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 84 tỷ đồng. Ngoài ra KCN Suối Dầu cũng chỉ có 2 dự án đầu tư trong nước với vốn 80 tỷ đồng, 5 dự án được điều chỉnh tăng hơn 265 tỷ đồng. Con số này rất thấp so với vài năm gần đây. UBND tỉnh đã kiến nghị Chính phủ cho phép kêu gọi vốn đầu tư vào khu vực bắc Vân Phong; cho phép nghiên cứu, tiếp cận một số dự án lớn để tạo động lực phát triển kinh tế.

UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Chính phủ kêu gọi vốn đầu tư vào Bắc Vân Phong

Như vậy tổng vốn thu hút mới trong 10 tháng đầu năm 2019 là 430 tỷ đồng, đạt 86% so với kế hoạch đăng ký năm 2019. Nhìn chung, kết quả thu hút đầu tư trong năm 2019 chưa như mong đợi. Ít về số dự án, thấp về số vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài.

Theo Ban Quản lý KKT Vân Phong, nguyên nhân là khu vực Bắc Vân Phong dừng thu hút; chỉ tập trung tại khu vực Nam Vân Phong (thị xã Ninh Hòa). Tong thời gian qua, qua công tác thanh kiểm tra dự án, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần rà soát thủ tục đầu tư của các dự án, nên gây nhiều khó khăn để các dự án triển khai. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án vẫn còn rất chậm; các chính sách ưu đãi đầu tư áp dụng cho KKT đang có xu hướng giảm dần.

Trước tình hình đó, Ban Quản lý KKT vân phong đã đưa ra hàng loạt các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong thu hút đầu tư. Tập trung vào 3 giải pháp cơ bản để đẩy mạnh thu hút đầu tư, đó là: tập trung tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư; tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và thực hiện xúc tiến đầu tư tại các thị trường tiềm năng.

Đồng thời, UBND tỉnh đã kiến nghị Chính phủ cho phép kêu gọi vốn đầu tư vào khu vực bắc Vân Phong; cho phép nghiên cứu, tiếp cận một số dự án lớn để tạo động lực phát triển kinh tế.

Minh Tuệ | KTV

Đọc thêm

lên đầu trang