fbpx

Từ 2020, Diên Khánh sẽ được nâng lên Đô thị loại 4 – Cấp Thị Xã

Huyện Diên Khánh đang trình tỉnh phê duyệt đồ án và sẽ thông qua kỳ họp HĐND huyện vào đầu năm tới. Sau khi được công nhận là đô thị loại 4, huyện sẽ triển khai thủ tục công nhận thị xã Diên Khánh trong năm 2020. Một số xã sẽ được nâng lên phường như Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh,…

Từ 2020, Diên Khánh sẽ được nâng lên Đô thị loại 4 - Cấp Thị Xã

Theo ông Phan Văn Tùng – Trưởng phòng Quản lý đô thị Diên Khánh, sở dĩ trong năm 2019, huyện Diên Khánh chưa được công nhận thị xã là do vướng mắc một số tiêu chí. Theo đó, điều kiện đô thị lên thị xã cần có 5 tiêu chí:

  • Diện tích hơn 337.000km.
  • Dân số hơn 143.000 người.
  • Số đơn vị hành chính: 19 đơn vị.
  • Đô thị loại 4.
  • Trình độ phát triển kinh tế – xã hội.

Diên Khánh trong năm 2019 đã hội đủ 4 tiêu chí, riêng tiêu chí đô thị loại 4 chưa đạt do trước đây khi quy hoạch thị xã Diên Khánh chỉ có 8 phường nội thị, so với yêu cầu hiện nay là 10 phường. Huyện vừa cập nhật và hoàn thiện đồ án thị xã gồm 10 phường: thị trấn Diên Khánh, phường Diên An, phường Diên Toàn, Diên Thạnh, Diên Lạc, Diên Phước, Diên Phú, Suối Hiệp, Diên Điền và Diên Sơn.

V.L | Báo Khánh Hòa

Bài viết cùng chuyên mục
Bình luận
Loading...