Từ 2020: Biểu phí phạt khi lấn, chiếm đất lên đến 1 tỷ đồng

24/11/2019 10:57

(3)

Chính Phủ vừa ban hành Nghị Định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Trong đó tất các các hành vi lấn, chiếm tất cả các loại đất: đất chưa sử dụng, đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, đất phi nông nghiệp… đều sẽ bị xử phạt, lên đến 1 tỷ đồng. Nghị định xử phạt hành vi lấn, chiếm đất có hiệu lực thi hành từ ngày 5-1-2020.

1 Ha = 10.000 m2 | 0,02 Ha = 200m2 | 0,05 Ha = 500 m2 | 0,1 Ha = 1.000m2

Lấn chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn

Lấn, chiếm dưới 0,05 Ha Phạt tiền từ 2-3 triệu đồng
Lấn, chiếm từ 0,05 Ha đến dưới 0,1 Ha Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng
Lấn, chiếm từ 0,1 Ha đến dưới 0,5 Ha Phạt tiền từ 5-15 triệu đồng
Lấn, chiếm từ 0,5 Ha đến dưới 1 Ha Phạt tiền từ 15-30 triệu đồng
Lấn, chiếm từ 1 Ha trở lên Phạt tiền từ 30-70 triệu đồng

Lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn

Lấn, chiếm dưới 0,05 Ha Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng
Lấn, chiếm từ 0,05 Ha đến dưới 0,1 Ha Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng
Lấn, chiếm từ 0,1 Ha đến dưới 0,5 Ha Phạt tiền từ 10-30 triệu đồng
Lấn, chiếm từ 0,5 Ha đến dưới 1 Ha Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng
Lấn, chiếm từ 1 Ha trở lên Phạt tiền từ 50-120 triệu đồng

Lấn, chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn

Lấn, chiếm dưới 0,02 Ha Phạt tiền từ 5-7 triệu đồng
Lấn, chiếm từ 0,02 Ha đến dưới 0,05 Ha Phạt tiền từ 7-15 triệu đồng
Lấn, chiếm từ 0,05 Ha đến dưới 0,1 Ha Phạt tiền từ 15-40 triệu đồng
Lấn, chiếm từ 0,1 Ha đến dưới 1 Ha Phạt tiền từ 40-60 triệu đồng
Lấn, chiếm từ 1 Ha trở lên Phạt tiền từ 60-150 triệu đồng

Lấn, chiếm đất phi nông nghiệp khu vực nông thôn (trừ các trường hợp được quy định tại phụ lục)

Lấn, chiếm dưới 0,05 Ha Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng
Lấn, chiếm từ 0,05 Ha đến dưới 0,1 Ha Phạt tiền từ 20-40 triệu đồng
Lấn, chiếm từ 0,1 Ha đến dưới 0,5 Ha Phạt tiền từ 40-100 triệu đồng
Lấn, chiếm từ 0,5 Ha đến dưới 1 Ha Phạt tiền từ 100-200 triệu đồng
Lấn, chiếm từ 1 Ha trở lên Phạt tiền từ 200-500 triệu đồng

Lấn, chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị (trừ các trường hợp được quy định tại phụ lục) 

Mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng quy định nêu trên và mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức.


Phụ lục: Trường hợp lấn, chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình và đất công trình có hành lang bảo vệ , đất trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thì hình thức và mức xử phạt thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Đọc thêm

lên đầu trang