Từ 06-2020: Chuyển đổi đất lúa tại Khánh Hòa phải nộp thêm tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

24/06/2020 12:12

(17)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15-06-2020.

Khi chuyển đổi đất lúa sang đất phi nông nghiệp hiện nay sẽ phải nộp thêm tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa
Khi chuyển đổi đất lúa sang đất phi nông nghiệp hiện nay sẽ phải nộp thêm tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

 

Theo đó, tổ chức, cá nhân liên quan quản lý, sử dụng đất trồng lúa khi chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp có trách nhiệm nộp đủ số tiền vào Kho bạc Nhà nước với mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa bằng 60% x diện tích (phần chuyển đổi mục đích) x giá đất trồng lúa (bảng giá đất áp dụng tại thời điểm chuyển mục đích do tỉnh ban hành) trong vòng 30 ngày kể từ ngày có văn bản thông báo của cơ quan tài chính.

V.L | Báo Khánh Hòa

Đọc thêm

lên đầu trang