Thứ hai, 29/11/2021

Tỉnh Khánh Hòa chính thức có Bí Thư mới

15/10/2019 12:04

(1)

Ngày 15/10, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã thông tin về vấn đề nhân sự tại kỳ họp thứ 8, khai mạc vào đầu tuần tới. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định vừa được Bộ Chính trị quyết định phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Trên cơ sở đó, tại kỳ họp tới đây, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với ông Nguyễn Khắc Định thôi làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật. Sau khi ông Định thôi nhiệm vụ, Ủy ban Thường vụ sẽ trình Quốc hội làm quy trình để bầu nhân sự mới.

Ông Nguyễn Khắc Định được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư mới tỉnh Khánh Hòa
Ông Nguyễn Khắc Định được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư mới tỉnh Khánh Hòa

Công tác nhân sự sẽ được thực hiện đúng quy trình bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm theo luật Tổ chức Quốc hội và theo nội quy kỳ họp Quốc hội. Theo lịch trình dự kiến, công tác nhân sự sẽ được Quốc hội tiến hành vào gần cuối kỳ họp.

Như vậy cùng với vị trí Bộ trưởng Y tế, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định là một trong hai nhân sự được trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp thứ 8.

Ông Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964, quê Thái Bình, là tiến sĩ luật; có nhiều năm công tác tại Văn phòng Chính phủ. Tháng 9/2011, Thủ tướng có quyết định bổ nhiệm ông giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tại kỳ họp Quốc hội tháng 7/2016, ông Định được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đến nay.

Đọc thêm

lên đầu trang