Tình hình dịch Covid Khánh Hoà tới 16h ngày 7/7

07/07/2021 05:48

(98)

Tính đến 16 giờ ngày 7/7/2021, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 97 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Liên quan đến BN 17725 ở Phú Yên (từng đến cảng Hòn Rớ ngày 18/6- 26/6/2021), từ ngày 3/7/2021 đến 16 giờ ngày 7/7/2021, Khánh Hòa ghi nhận 93 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2.

Riêng ngày 7/7/2021, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 25 trường hợp dường tính mới với SARS-CoV-2 (18 trường hợp tại thị xã Ninh Hòa, 5 trường hợp tại thành phố Nha Trang, 1 trường hợp tại huyện Diên Khánh và 1 trường hợp tại huyện Cam Lâm).

Các trường hợp ca bệnh ghi nhận ngày 7/7/2021 

 

Địa điểm

Số lượng

ca bệnh

 

Số lượng F1

 

Số lượng F2

Ninh An 2 – Tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp liên quan.
Ninh Hiệp 2
Ninh Diêm 1
Ninh Hòa Ninh Trung 1 76
Ninh Giang 4
Ninh Phụng 1
Ninh Quang 5
Ninh Hà 2
Phương Sơn 1 11
Nha Trang Vĩnh Phước 2 36
Phước Long 2 17
Diên Khánh Diên Điền 1 8
Cam Lâm Suối Tân 1 27
Tổng 25 182
(Tính đến 16 giờ ngày 7/7/2021)

Các trường hợp ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng tại tỉnh Khánh Hòa 

Số lượng ca bệnh Số lượng F1 Số lượng F2
97 trường hợp 1246 trường hợp 2971 trường hợp

Tải văn bản

Nguồn: CDC Khánh Hoà

Đọc thêm

lên đầu trang