Thứ tư, 28/07/2021

Thủ tục và mẫu đơn kiểm tra quy hoạch tại Sở Tài Nguyên Môi Trường

07/07/2018 01:03

(14)

Trước khi giao dịch một thửa đất hay căn nhà, thông tin quy hoạch chi tiết kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng là điều cần phải quan tâm hàng đầu. Bài viết sẽ nêu rõ cách thức, quy trình để ai cũng có thể biết cách kiểm tra quy hoạch nhà đất, được cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ chính thức từ Sở Tài Nguyên Môi Trường (TTHC cấp Tỉnh).

Một mẫu phiếu cung cấp thông tin quy hoạch
Một mẫu phiếu cung cấp thông tin quy hoạch
Mã thủ tục
BTM-KHA-264814
Trình tự thực hiện

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ nộp hồ sơ yêu cầu tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Khi nhận được thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện việc cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Nếu khối lượng thông tin, dữ liệu quá lớn mà không thể thực hiện việc cung cấp trong ngày thì Sở Tài nguyên và Môi trường phải thông báo cụ thể về thời gian cung cấp. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu, cơ quan có trách nhiệm cung cấp phải trả lời cho tổ chức, cá nhân biết rõ lý do.

– Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác nhận nguồn gốc hợp pháp của thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ khi có yêu cầu theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Cách thức thực hiện

– Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Công nghệ thông tin – Địa chỉ: Số 14 – Hoàng Hoa Thám – Nha Trang.

– Gửi qua đường công văn, bưu điện. Việc gửi yêu cầu qua công văn được thực hiện trong trường hợp người yêu cầu là các cơ quan nhà nước

– Tìm, tra cứu thông tin, nộp qua mạng tại địa chỉ: www.tthc.stnmt.khanhhoa.gov.vn

Mẫu đơn, Mẫu tờ khai

Mẫu số 01: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
Mẫu số 02: Bản xác nhận nguồn gốc hợp pháp của thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

Thời gian giải quyết

– Khi nhận được thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện việc cung cấp ngay trong ngày làm việc.

– Nếu khối lượng thông tin, dữ liệu quá lớn mà không thể thực hiện việc cung cấp trong ngày thì Sở Tài nguyên và Môi trường phải thông báo cụ thể về thời gian cung cấp (không quá 05 ngày làm việc)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ.

 

Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
Không có quy định
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

Thông tư 48/2015/TT-BTNMT
Nghị định 45/2015/NĐ-CP
Phí, lệ phí nếu có

 

 Dưới 100.000đ (nộp khi nhận kết quả)

 

Theo Khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

Đọc thêm

lên đầu trang