Thủ tục tặng cho tài sản từ cha mẹ cho con

08/12/2018 12:01

(69)

Vấn đề: Thủ tục và chi phí làm hồ sơ nhận tặng cho, quyền sở hữu tài sản do cha mẹ tặng cho con

Thủ tục tặng cho tài sản từ cha mẹ cho con cái như thế nào
Thủ tục tặng cho tài sản từ cha mẹ cho con cái như thế nào

1.  Cơ sở pháp lý tặng cho tài sản nhà ở

–  Luật Nhà ở 2014

–  Luật Dân sự 2015

–  Nghị định 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/10/2016 về phí trước bạ

–  Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 được sửa đổi bổ sung năm 2012 và năm 2014

–  Thông tư 257/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

2. Tư vấn thủ tục tặng cho tài sản nhà ở

Quy định tại Điều 457 Bộ luật Dân sự 2015 về hợp đồng tặng cho tài sản như sau: Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.

Theo đó, sau khi tặng cho tài sản, bên tặng cho sẽ giao tài sản và chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên được tặng cho. Như vậy, sẽ không có trường hợp tặng cho quyền sử dụng tài sản.

Đầu tiên, để tặng cho tài sản thì tài sản phải thoả mãn tất cả các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật nhà ở như sau:

Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật

Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn;

Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Nếu căn nhà nêu trên thoả mãn các điều kiện trên thì có thể thực hiện thủ tục tặng cho nhà ở theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện thủ tục tặng cho này, theo quy định tại Điều 122 Luật nhà ở thì bên tặng phải lập hợp đồng tặng cho tài sản và hợp đồng tặng cho này phải được công chứng.

Các loại phí, lệ phí tặng cho tài sản nhà ở

Lệ phí công chứng hợp đồng tặng cho tài sản được tính trên giá trị tài sản được quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC:

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng Mức thu
Dưới 50 triệu đồng 50.000
Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100.000
Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng
Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng vượt quá 1 tỷ đồng
Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng vượt quá 3 tỷ đồng
Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng vượt quá 5 tỷ đồng
Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng vượt quá 10 tỷ đồng.
Trên 100 tỷ đồng 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng /trường hợp).

Sau khi công chứng hợp đồng tặng cho tài sản nêu trên, bên được tặng cho có thể thực hiện việc đăng ký chuyển quyền sở hữu đối với nhà ở sang tên mình.

Việc miễn lệ phí trước bạ khi thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với tài sản được quy định tại Khoản 10, Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP: Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tham khảo từ Công ty Luật Danh Chính

Chuyên mục khác: CẨM NANG ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN KHÁNH HÒA

Đọc thêm

lên đầu trang