Thủ tục cấp đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới ở Khánh Hòa

13/03/2019 01:44

(79)

Có nhiều trường hợp người dân muốn đổi sổ đỏ cũ sang sổ đỏ mới tại Khánh Hòa vì các mục đích khác nhau như: sổ hiện tại đã quá cũ nát, hoặc đã chỉnh lý sang tên nhiều người hay thế chấp ngân hàng muốn làm sổ mới cho đẹp dễ chuyển nhượng, hoặc diện tích trên sổ bị sai lệch so với thực tế… Bài viết sẽ hướng dẫn thủ tục cấp đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới ở Khánh Hòa.

Hồ sơ xin cấp đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới ở Khánh Hòa sẽ được nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai
Hồ sơ xin cấp đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới ở Khánh Hòa sẽ được nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai

Cơ sở pháp lý để cấp đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính.

Thông tư 14/2017/TT-BTNMT Quy định về Định mức kinh tế – Kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Những trường hợp cụ thể được đổi sổ đỏ mới

Bạn chỉ được yêu cầu cấp đổi sổ đỏ cũ sang sổ mới khi thuộc 4 trường hợp dưới đây. Điều này không chỉ được quy định ở Khánh Hòa mà là điều kiện chung trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Theo khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về cấp đổi Giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, 4 trường hợp đó là:

  • Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng.
  • Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất.
  • Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Hồ sơ xin cấp đổi sổ đỏ mới bao gồm

  • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
  • Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho Sổ gốc đối với trường hợp cấp đổi Sổ sau khi dồn điền, đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Sổ gốc đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng. (Trong trường hợp này Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp đổi Sổ mới cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xác nhận việc đăng ký thế chấp vào Sổ mới sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi).

Hồ sơ xin cấp đổi sổ đỏ mới được nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai. Chủ sở hữu đứng tên sổ đỏ có thể ủy quyền cho người khác đi xin cấp đổi lại sổ mới.

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện các công việc sau

  • Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Sổ đỏ mới
  • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Sổ đỏ mới
  • Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Sổ đỏ mới cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND xã.

 

Đọc thêm

lên đầu trang