Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp nợ tiền thuế

09/08/2017 02:05

(1)

Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại văn bản về việc tập trung quản lý thu nợ thuế 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đôn đốc thu các trường hợp phát sinh số thuế phải nộp sau quyết toán 2016. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu các chủ trương, chính sách liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kịp thời, đúng quy định; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp nợ tiền thuế (khi cơ quan thuế đã áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế nợ thuế nhưng vẫn không thu hồi được). Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm thẩm định giá đất đối với các dự án được Nhà nước giao đất và cho thuê đất; xác định số tiền sử dụng đất phải nộp, số tiền thuê đất, lệ phí trước bạ nhà đất phải nộp của các tổ chức, cá nhân. Cục Thuế tỉnh thực hiện hiệu quả các giải pháp điều hành, thu chi ngân sách, chỉ đạo quyết liệt công tác thu nợ thuế, hạn chế nợ thuế mới phát sinh, kiên quyết cưỡng chế các trường hợp đã đủ điều kiện, đôn đốc thu các khoản nợ tiền sử dụng đất; giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính đất đai theo quy trình điện tử,…

Hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế
Hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế

Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt 9.702,3 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước và bằng 56,2% dự toán. Dự báo tình hình thu ngân sách của tỉnh trong 6 tháng cuối năm sẽ gặp nhiều khó khăn, trong đó thu từ nội địa có thể không đạt dự toán.

ANH DUY

Theo Báo Khánh Hòa

Đọc thêm

lên đầu trang