Thu hồi 2,7 tỉ đồng bồi thường sai ở Nha Trang

29/09/2018 12:53

(1)

Ngày 28-9, chủ tịch UBND TP Nha Trang vừa có kết luận thanh tra thực hiện chính sách bồi thường- hỗ trợ tái định cư liên quan đến dự án tái hiện căn cứ Đồng Bò tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Theo đó, 2.7 tỷ đồng tiền bồi thường sai sẽ được thu hồi nộp ngân sách nhà nước.

Dự án tái hiện căn cứ Đồng Bò.
Dự án tái hiện căn cứ Đồng Bò.

Theo đó, khi thực hiện bồi thường thu hồi đất, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án Tái hiện căn cứ Đồng Bò đã xét hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm cho ông Trương Hữu Hạnh cùng năm đồng sở hữu hơn 2,7 tỉ đồng. Trong khi đó, những người này không thuộc diện được giao đất theo Nghị định 64/CP; nhận chuyển nhượng đất, hoa màu không thực hiện đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Nha Trang kết luận việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp- tạo việc làm cho các trường hợp trên là không phù hợp quy định.

Cũng theo kết luận trên, chủ tịch UBND TP Nha Trang giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND TP ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho ông Trương Hữu Hạnh cùng các đồng sở hữu. UBND TP Nha Trang giao Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án Tái hiện căn cứ Đồng Bò có trách nhiệm thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 2,7 tỉ đồng đã bồi thường sai quy định.

TẤN LỘC – Theo Pháp Luật

Đọc thêm

lên đầu trang