Sáng nay 1/10: Họp thông đường dự án Sân bay Nha Trang

01/10/2018 09:53

(10)

Ngày 28/9, thừa lệnh Chủ tịch UBND Tỉnh, Chánh Văn phòng UBND Tỉnh đã có văn bản gửi đến các Sở, các Cơ quan, Ban ngành. Nội dung: Sáng hôm nay 1/10 đến họp nghe báo cáo phương án tổ chức giao thông tạm qua khu vực Dự án sân bay Nha Trang (Thông đường dự án sân bay Nha Trang và một số nội dung liên quan).

Bài viết khác: Dự án Sân bay Nha Trang: Sẽ ngủ quên đến bao giờ?

Giấy mời họp bàn việc thông đường sân bay của văn phòng UBND Tỉnh
Giấy mời họp bàn việc thông đường sân bay của văn phòng UBND Tỉnh

Đọc thêm

lên đầu trang