Thông báo lấy ý kiến góp ý về Quy hoạch khu vực Cảng Nha Trang, phường Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường

16/08/2022 03:28

(276)

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý đối với đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực cảng Nha Trang và phụ cận, phường Vĩnh Nguyênphường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang.

Kèm Công văn số 5683/UBND-QLĐT ngày 15/8/2022 của UBND TP. Nha Trang

  • Căn cứ Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép lập Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực cảng Nha Trang và phụ cận, phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang.
  • Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Nhiệm vụ Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực cảng Nha Trang và phụ cận, phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang.
  • Căn cứ Khoản 1,2 Điều 20 Luật Quy hoạch đô thị 2009 về Trách nhiệm lấy ý kiến về quy hoạch đô thị; UBND thành phố Nha Trang lập kế hoạch tổ chức lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư đối đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực cảng Nha Trang và phụ cận, phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang.
Vị trí lập quy hoạch phân khu khu vực cảng Nha Trang và phụ cận
Vị trí lập quy hoạch phân khu khu vực cảng Nha Trang và phụ cận

1. Thông tin về đồ án quy hoạch:
Tên đồ án: Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực cảng Nha Trang và phụ cận, phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang

  • Tên chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị thành phố Nha Trang
  • Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần INNO
  • Kèm hồ sơ đồ án quy hoạch

2. Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày 15/8/2022

3. Nội dung lấy ý kiến: Theo Phiếu tham gia ý kiến

4. Tài liệu kèm theo:

Phiếu tham gia ý kiến.
Thuyết minh tóm tắt.
– Thuyết minh đồ án quy hoạch (tổng hợp)
– Các bản vẽ quy hoạch theo quy định (tải về tại ĐÂY)

Phiếu tham gia ý kiến đề nghị gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến UBND các địa phương hoặc Phòng Quản lý đô thị thành phố Nha Trang, số 16 đường Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang hoặc theo email: [email protected] .
Điện thoại liên lạc: 0258.3 522 903

Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý đô thị thành phố Nha Trang.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ NHA TRANG

Đọc thêm

lên đầu trang