Thứ ba, 19/10/2021

Thông báo đấu giá 2 bãi giữ xe chợ Xóm Mới

21/10/2019 01:30

(8)

Hội đồng đấu giá thành phố Nha Trang thông báo về việc tham gia đấu giá cho thuê quyền khai thác 02 bãi giữ xe chợ Xóm Mới, thành phố Nha Trang. Thông tin chi tiết trong văn bản.

Thông báo đấu giá bãi giữ xe chợ Xóm Mới Nha Trang
Thông báo đấu giá bãi giữ xe chợ Xóm Mới Nha Trang

Đọc thêm

lên đầu trang