Thông báo của Tập đoàn Phúc Sơn về Dự án Sân bay Nha Trang ngày 31/12/2020

31/12/2020 03:51

(145)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thông báo về tiến độ thực hiện dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại Dịch vụ – Tài chính – Du lịch Nha Trang, Khánh Hòa.

Theo đó, công ty Phúc Sơn đang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục, hồ sơ bàn giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Thông báo mới nhất của Tập đoàn Phúc Sơn về Dự án Sân bay Nha Trang ngày 31/12/2020 pThông báo mới nhất của Tập đoàn Phúc Sơn về Dự án Sân bay Nha Trang ngày 31/12/2020

Đọc thêm

lên đầu trang