Thứ tư, 28/07/2021

Thành lập tổng đài phản ánh, kiến nghị cho người dân về gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ đồng

02/05/2020 12:06

(2)

Từ ngày 1-5-2020, Tổng đài 111 chính thức bắt đầu tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị của người dân về việc thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội 62 ngàn tỷ đồng đến khoảng 20 triệu người dân đang gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19. Các số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân, bao gồm: 0913.049.567; 0977.976.686 và 0913.378.816.

Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, trình tự hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 sau:

  • Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.
  • Hộ kinh doanh.
  • Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
  • Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.
  • Người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.
  • Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Ngày 29-4-2020 Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã ký Quyết định số 474/QĐ-LĐTBXH thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trưởng Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, các Phó Trưởng ban là các Thứ trưởng của Bộ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cũng trong Quyết định 474, Bộ LĐ-T&XH chính thức công bố đường dây nóng qua Tổng đài 111 tiếp nhận giải đáp những vấn đề vướng mắc khi thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng trong Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.

 

DangCongSan.vn

Đọc thêm

lên đầu trang