Tập đoàn Mỹ và FPT sẽ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa 2021 – 2030

22/05/2021 01:04

(224)

UBND tỉnh Khánh Hòa dự kiến sẽ ký hợp đồng ba bên với Tập đoàn FPT và McKinsey & Company về việc cộng tác lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong tháng 05/2021.

Ngày 20/05, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký văn bản giao Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận của Tỉnh ủy Khánh Hòa về buổi làm việc giữa tỉnh Khánh Hòa, Tập đoàn FPT và Công ty tư vấn McKinsey & Conpany (Mỹ).

Trước đó, ngày 14/05, ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thủ tỉnh ủy Khánh Hòa đã chủ trì buổi làm việc với hai công ty nói trên về công tác lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi nghe ý kiến của doanh nghiệp và ý kiến các sở ngành, Bí thư Khánh Hòa cũng thống nhất thời gian ký thỏa thuận ba bên là ngày 27/05 và dự kiến thời gian trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tỉnh là 10 tháng kể từ ngày ký thỏa thuận ba bên.

Tập đoàn FPT và McKinsey & Company sẽ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030. (Ảnh: Khải An).
Tập đoàn FPT và McKinsey & Company sẽ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2030. (Ảnh: Khải An).

 

Ông Nguyễn Hải Ninh cũng lưu ý, trong quá trình lập quy hoạch, đơn vị tư vấn cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn trong nước và cơ quan liên quan của tỉnh; tham gia nghiên cứu, phản biện đối với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2040.

Đồng thời, ông Ninh cũng lưu ý đơn vị lập quy hoạch xin ý kiến theo đúng quy định đối với các nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh. Bí thư Khánh Hòa cũng thống nhất việc hỗ trợ, bố trí văn phòng làm việc của đơn vị tư vấn tại Sở KHĐT hoặc địa điểm khác phù hợp.

Liên quan đến việc tài trợ lập quy hoạch, Sở KHĐT cho biết, thời gian qua công tác lập quy hoạch tỉnh có sự chuyển biến tích cực, nhiều vướng mắc đã được tập trung giải quyết dứt điểm.

Dự kiến thời gian trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tỉnh là 10 tháng kể từ ngày ký thỏa thuận ba bên. (Ảnh: Khải An).
Dự kiến thời gian trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tỉnh là 10 tháng kể từ ngày ký thỏa thuận ba bên. (Ảnh: Khải An).

 

Theo quy định tại các Khoản 3, 4, 5, Điều 10 Luật Quy hoạch năm 2017, vấn đề doanh nghiệp tài trợ lập quy hoạch tỉnh là phù hợp với chủ trương của Nhà nước. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các cơ chế chính sách cụ thể nêu trên chưa được ban hành.

Sở cũng cho biết, thực tế việc huy động nguồn lực tài trợ cho công tác lập quy hoạch tỉnh đã giải quyết được khó khăn trong cân đối ngân sách và nguồn nhân lực tham gia công tác lập quy hoạch.

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Quảng Ninh, Hòa Bình, Ninh Thuận, Hải Dương, Phú Yên,… đã thực hiện phương thức huy động nguồn lực xã hội tham gia lập quy hoạch. Xu hướng này ngày càng phổ biến và đa dạng về phương thức triển khai thực hiện.

 

Khải An | Doanh Nghiệp Niêm Yết

Đọc thêm

lên đầu trang