Yến huyết lừa đảo

Yến huyết dùng bồi bổ cho người bệnh, người có thể trạng kém hay người già, trẻ em còi cọc…
25/06/2017 11:59

Mua yến huyết, trúng rong biển! Tương truyền thì yến huyết rất quý hiếm và chỉ để tiến cung. Những lời truyền miệng kiểu vua Minh Mạng hay Tần Thủy Hoàng đều ăn yến…

lên đầu trang