Đang xem từ khóa "Yến huyết Khánh Hòa"

Yến huyết Khánh Hòa

Yến huyết: Cẩn trọng bỏ tiền triệu trúng phải hàng dỏm

Mua yến huyết, trúng rong biển! Tương truyền thì yến huyết rất quý hiếm và chỉ để tiến cung. Những lời truyền miệng kiểu vua Minh Mạng hay Tần Thủy Hoàng đều ăn yến thay cơm hằng ngày càng làm cho yến huyết trở thành niềm khao khát của…