Đang xem từ khóa "Xử lý dự án chuyển đổi rừng trái phép"

Xử lý dự án chuyển đổi rừng trái phép

Tăng cường xử lý nghiêm các Dự án chuyển đổi rừng

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, Ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong việc xử lý nghiêm các vụ phá rừng trái phép; các sai phạm trong thực hiện các dự án chuyển đổi rừng; các hành vi vận chuyển, tiêu thụ, tàng…