Đang xem từ khóa "Xây cầu Ngọc Thảo"

Xây cầu Ngọc Thảo

Xây mới cầu Ngọc Thảo vào đầu năm 2020

UBND TP. Nha Trang vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cầu Ngọc Thảo. Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang được giao làm chủ đầu tư. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt…

Khẩn cấp xây mới cầu Ngọc Thảo

Dự án xây dựng cầu Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang đã có từ năm 2015 nhưng đến nay chưa được triển khai. Hiện tại, cây cầu cũ bằng bê tông do người dân tự đầu tư liên tục hư hỏng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào khiến hơn 1.200 hộ,…