VNPT update contacts

Ứng dụng của VNPT cho phép đổi mã vùng điện thoại cố định tự động
20/06/2017 12:00

Danh sách 59 mã vùng điện thoại cố định mới: 1. Mã vùng Sơn La: 0212 2. Mã vùng Lai Châu: 0213 3. Mã vùng Lào Cai: 0214 4. Mã vùng Điện Biên: 0215…

lên đầu trang