Villa In Central Resort

Khánh Hòa công bố 7 dự án ma
09/11/2019 01:46

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa vừa công bố thêm 7 dự án ‘ma’ bao gồm: Villa In Central Resort; Havavill Dốc Lết; Havavill Dốc Lết & Beach Resort; Dự án Paradise Dốc Lết; Dự…

lên đầu trang