Ủy viên Trung Ương Đảng Nguyễn Văn Tự

Đồng chí Nguyễn Văn Tự: nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, đảng viên Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.
08/04/2019 11:32

Đồng chí Nguyễn Văn Tự từng được bầu giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 2 nhiệm kỳ liên tục 2000 – 2005 và 2005 – 2010. Tỉnh ủy…

lên đầu trang