ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
05/09/2019 12:21

Chiều 4-9, đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã tổ chức thông báo trực tiếp kết luận với Ban Thường…

kỳ họp ủy ban kiểm tra trung ương lần thứ 38 đã xem xét kỷ luật nhiều cán bộ tỉnh Khánh Hòa
23/08/2019 11:31

Vừa qua tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 38. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung liên…

lên đầu trang