Tượng Phật cao nhất Khánh Hòa

Toàn cảnh núi Chín Khúc Nha Trang
21/06/2019 12:15

Ngay từ năm 2012 – 2014, dự án đã được định hình theo hướng khu du lịch sinh thái tâm linh. Dự án Cửu Long Sơn Tự được thực hiện theo văn bản thẩm…

lên đầu trang