Trương Thị Bích Loan Khánh Hòa

Người phụ nữ thân cô thế cô đã mất gần 20 năm vất vả tự xây dựng khu du lịch tại Nha Trang.
18/04/2019 10:57

Khu du lịch bao năm ấp ủ của người phụ nữ Khánh Hòa thân cô thế cô nay hóa đống tan hoang, bao mồ hôi công sức đã bị giang hồ vô cớ đập…

lên đầu trang