Trường Lê Quý Đôn Nha Trang chuyển đi đâu

Cơ sở mới của trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Nha Trang
12/12/2018 10:12

Ngày 10-12, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Nha Trang chính thức chuyển đến cơ sở mới tại khu Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng. Dự kiến thứ 2 tuần sau ngày 17-12, trường…

lên đầu trang