Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Khu vực thôn Phú Thọ nước bị nhiễm phèn, vôi.
08/05/2019 12:39

Hiện nay, nhiều khu vực ở Nha Trang và Diên Khánh còn thiếu nước sạch. Người dân phải thức đêm canh chừng lấy nước từ 1 – 2 giờ sáng. Trong thời gian tới,…

lên đầu trang