Trung tâm Dịch vụ và giải trí Nha Trang

Công trình Trung tâm Dịch vụ và giải trí Nha Trang đã bị đình chỉ thi công
09/10/2017 10:29

Thanh tra Sở Xây dựng vừa có quyết định đình chỉ thi công và xử phạt hành chính đối với công trình xây dựng Trung tâm Dịch vụ và giải trí Nha Trang (số…

lên đầu trang