Trung tâm đào tạo VDB Nha Trang

Trung tâm đào tạo cán bộ VDB Nha Trang đã được hô biến thành VDB Nha Trang Hotel 4 sao
21/05/2019 11:56

Chiều 20/5/2019, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Ông Hải cho…

lên đầu trang