Trung tâm đào tạo cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB

Trung tâm đào tạo cán bộ VDB Nha Trang đã được hô biến thành VDB Nha Trang Hotel 4 sao
21/05/2019 11:56

Chiều 20/5/2019, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Ông Hải cho…

lên đầu trang