Trí tuệ nhân tạo covid

Người Việt dạy trí tuệ nhân tạo tìm COVID-19 bằng tiếng ho
20/07/2021 02:30

Một nhóm các nhà khoa học gồm Tiến sĩ Vũ Xuân Sơn (Đại học Umea-Thụy Điển), Tiến sĩ Vũ Hữu Tiệp (kỹ sư Machine Learning tại Google), Tiến sĩ Harry Nguyen (Đại học Glassgow-Anh)…

lên đầu trang