Tổ chức công chứng Nha Trang

09/06/2020 07:32

UBND tỉnh Khánh Hòa trong văn bản vừa mới ban hành về định hướng phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Hiện tỉnh tạm thời không tiếp nhận hồ…

lên đầu trang