Tiến độ khu đô thị Lê Hồng Phong II tháng 9/2018

15/09/2018 09:22

Tiến độ khu đô thị Lê Hồng Phong II – Hà Quang 2 Nha Trang, tháng 9/2018. Bài viết khác: Khu đô thị Lê Hồng Phong – Hà Quang: Đã chính thức có sổ…

lên đầu trang