Tiến độ các dự án Nha Trang

Hạ tải đoạn cầu sông Quán Trường nằm trong dự án đường Cao Bá Quát - Cầu Lùng
16/10/2017 11:31

Thời điểm này, hàng chục công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa, bảo đảm giao…

lên đầu trang