Thuế TNDN Khánh Hòa 2020

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020
29/09/2020 05:42

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối…

lên đầu trang