Thuế bất động sản Nha Trang

Chi cục Thuế yêu cầu các phòng Công chứng phối hợp chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản Nha Trang
15/06/2020 02:04

Ngày 11-5, UBND TP. Nha Trang ban hành công văn về việc tăng cường phối hợp chống thất thu thuế đối với hoạt động mua bán, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn…

lên đầu trang