Đang xem từ khóa "Thủ tục đầu tư ở Khánh Hòa"

Thủ tục đầu tư ở Khánh Hòa

Nhiều dự án sai phạm làm giảm sút đầu tư vào Khánh Hòa

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khánh Hòa: trong năm 2019, vốn đầu tư ngoài ngân sách giảm mạnh, thấp hơn cùng kỳ các năm trước do có nhiều dự án sai phạm, chỉ có 14 dự án với tổng vốn…

Chính quyền tỉnh Khánh Hòa làm khó doanh nghiệp?

Để nền kinh tế của tỉnh Khánh Hòa đi lên thì doanh nghiệp phải được tạo điều kiện đầu tư. Tuy nhiên, năm 2018 đã sắp kết thúc nhưng bầu không khí đầu tư kinh doanh lại trở nên căng thẳng khi chính quyền tỉnh Khánh Hòa làm khó doanh nghiệp…