Thủ tục bổ sung nhà trên đất

Thủ tục bổ sung Nhà đã xây lên sổ đỏ Đất như thế nào?
03/01/2019 07:21

Theo quy định của pháp luật về đất đai, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê… cũng như các quyền xây dựng, tạo lập tài sản…

lên đầu trang