Thu gom rác Nha Trang

Câu chuyện gom rác trên biển
12/04/2021 01:09

Ở thành phố biển Nha Trang, công việc của công nhân thu gom rác không chỉ thực hiện trên đất liền mà còn có cả những tổ, đội công nhân chuyên ra biển gom…

lên đầu trang