Thứ năm, 16/09/2021

Thông tư 33 Bộ Tài Nguyên Môi Trường

05/12/2017 02:27

Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao Tổng cục Quản lý Đất đai hướng dẫn và tổ chức thi hành Thông tư 53/2017 có hiệu lực từ ngày 5-12. UBND các cấp, Sở Tài nguyên và…

lên đầu trang