Thận trọng với ưu đãi từ Chủ đầu tư

23/06/2017 01:11

Tại một hội thảo diễn ra tại Khánh Hòa mới đây, báo cáo đánh giá thị trường BĐS Nha Trang – Khánh Hòa của KAREB có trích dẫn đánh giá của GS. Đặng Hùng…

lên đầu trang