Tập đoàn Vật tư nông nghiệp K–Homes

Dự án Tòa nhà hỗn hợp Trung tâm thương mại - nhà ở Quang Minh (cao ốc K-Homes)
09/03/2019 10:57

Không chịu trả tiền thi công đối với nhà thầu chính của công trình, tự ý tăng mức giá bán nhà cao hơn so với lúc ban đầu khiến người mua nhà vô cùng…

lên đầu trang