Tăng lương 2020 cho công chức

Dự kiến bảng lương cán bộ, công chức sẽ được áp dụng từ tháng 7.2020, mức lương tăng nhiều nhất trong 8 năm qua
12/11/2019 12:47

Tại Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước 2019, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ Ngân sách Trung ương 2020, Chính phủ đã đề…

lên đầu trang