Tái định cư Vân Phong

Hạ tầng khu tái định cư Xóm Quán đồng bộ nhưng ít có dân sinh sống
14/10/2021 10:33

Khu tái định cư Xóm Quán rộng hơn 50ha, được Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong xây dựng phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án ở khu vực Nam Vân…

lên đầu trang