Chủ nhật, 09/01/2022

Sửa đổi Luật Đất đai 2013

Nhiều chính sách trong Luật Đất Đai 2013 sẽ được đổi mới để phù hợp với cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước
09/09/2019 12:36

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung 8 nhóm chính sách lớn liên quan đến Luật Đất đai 2013. Các nhóm chính sách sẽ được đổi…

lên đầu trang