Thứ bảy, 22/01/2022

Sở KHĐT Khánh Hòa

18/12/2018 01:14

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa – Ông Lê Đức Vinh vừa ký kết luận thanh tra 2 Dự án Khu dân cư sinh thái Vườn Tài tại Vĩnh Trung, Vĩnh Hiệp và Dự án…

lên đầu trang